,,Podwójna cyrkulacja” – nowa strategia gospodarcza Chin

W świetle wzrastających nastrojów antychińskich w świecie i spadku eksportu spowodowanego COVID-19 prezydent Chin Xi Jinping forsuje nową strategię gospodarczą – ,,podwójna cyrkulację”. Zgodnie z jej założeniami rozwój gospodarki ChRL ma być oparty na dwóch filarach: popycie wewnętrznym ,,w cyrkulacji” z dynamicznym rozwojem technologicznym chińskich firm.

Strategia gospodarcza Chin w obliczu COVID-19

Podczas spotkania z wpływowymi chińskimi ekonomistami w sierpniu 2020 roku przywódca ChRL Xi Jinping stwierdził, że kraj wchodzi w erę ,,wrogiego środowiska międzynarodowego z silnymi niesprzyjającymi prądami i wichurami”. Stąd Chiny ,,muszą – tak szybko to możliwe – dokonać przełomu w najważniejszych dziedzinach rozwoju technologicznego, aby stawić czoła trudnym czasom turbulencji”. Taka koncepcja została nazwana przez Xi Jinpinga ,,strategią podwójnej cyrkulacji”, gdzie innowacyjność pobudza rynek wewnętrzny uniezależniając w znacznym stopniu chińską gospodarkę od szoków zewnętrznych. Prezydent Chin użył tej terminologii po raz pierwszy w maju bieżącego roku.

,,Strategia podwójnej cyrkulacji” będzie miała kluczowy wpływ na strukturę 5-letniego planu gospodarczego na lata 2021-25, którego założenia zostaną opracowane do końca tego roku. Należy oczekiwać, że podczas kolejnego spotkania Komitetu Centralnego KPCh w październiku 2020 roku Xi Jinping w większym stopniu przedstawi szczegóły ,,strategii podwójnej cyrkulacji”.

Chiny patrzą do środka

Implementacja ,,strategii dwóch cyrkulacji” może spowodować, że Chiny staną się ponownie Państwem Środka. W retoryce wpływowych dygnitarzy partyjnych od dłuższego czasu bowiem wskazuje się na konieczność pobudzania konsumpcji wewnętrznej i nadania jej priorytetowego znaczenia we wzroście PKB. Włączenie do ,,cyrkulacji” rynku wewnętrznego dynamicznego rozwoju technologicznego świadczy o tym, że Xi Jinping spodziewa się trwałego pogorszenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi i w rezultacie – odcięcia Chin od amerykańskiego sektora high tech. W tym kontekście część chińskiego biznesu widzi impuls do szybszej dynamiki rozwoju tego działu gospodarki poprzez większe wsparcie państwa dla rodzimego przemysłu informatycznego, inni – opowiadają się za zniesieniem barier do inwestycji firm zachodnich skłonnych zrekompensować straty we współpracy z USA. Niewątpliwie liczne sankcje nałożone na ChRL przez administrację Trumpa przyspieszyły proces zamykania się Chin do środka.

Od początku pandemii Xi Jinping wzywa podczas swoich podróży po kraju do osiągnięcia ,,kwantowej samowystarczalności” w sektorze informatycznym czy też konieczności uzyskania ,,żywnościowej niezależności” w rolnictwie. Przyznaje przy tym, że rynek globalny ulega ,,skurczeniu” dla chińskich towarów. Stąd jedyną alternatywą jest pobudzenie konsumpcji wewnętrznej dla dalszego wzrostu PKB. Warunkiem koniecznym do tego jest jednak zniesienie wielu barier biurokratycznych umożliwiających większej części społeczeństwa osiąganie wyższych dochodów. Problemem są między innymi ograniczenia praw migrantów szukających pracy w bogatszych regionach Chin.

Ogólne zarysowywanie swojej wizji polityczno-gospodarczego rozwoju państwa jest charakterystyczne dla rządów Xi Jinpinga. W pierwszym etapie sondowana jest ,,partyjna góra”, a następnie urzędnicy doprecyzowują szczegóły konkretnych planów. W przypadku strategii ,,podwójnej cyrkulacji” należy oczekiwać, że ogólne założenia przedstawiane dotychczas przez prezydenta Chin zostaną doprecyzowane i dołączone do oficjalnego programu KC KPCh w okresie kilku miesięcy.