Sojusz papieża z biznesem

Papież Franciszek – znany w przeszłości z krytyki zasad kapitalizmu – w obliczu pandemii obiera inny kierunek – decyduje się na sojusz z ,,Wielkim Biznesem”. Dotyczyć on będzie współpracy Watykanu z firmami w zakresie E.S.G. czyli ochrony środowiska, zarządzania i praktyk społecznych w biznesie.

,,Nowe Partnerstwo” ogłoszone 8 bm. przez Watykan z ,,Wielkim Biznesem” realizowane będzie w ramach Rady Łączącej Kapitalizm z Watykanem (the Council for Inclusive Capitalism with the Vatican) – stworzonej przez grupę przedstawicieli firm i inwestorów o kapitalizacji ponad 2.1 biliona USD i zatrudniających prawie 200 milionów osób. Zobowiązali się ono do przestrzegania zasad realizacji celów biznesowych z uwzględnieniem priorytetów trwałego rozwoju społecznego i ochrony środowiska. W skład Rady wchodzi 27 liderów biznesu, tzw. ,,strażników inkluzywnego kapitalizmu”, do których możemy zaliczyć między innymi Ajay Banga z Mastercard i Briana Moynihana z Bank of America. Będą oni spotykać się przynajmniej raz w roku z papieżem Franciszkiem i kardynałem Peterem Turksonem, który jest prefektem do spraw promocji społecznego rozwoju. Jak przekazuje papież Franciszek w oświadczeniu z okazji powołania Rady: ,,uczciwy system gospodarczy to taki, który odnosi się do najgłębszych wyzwań, przed jakimi stoi w tych trudnych czasach ludzkość”.

Inicjatorem powstania grupy wpływowych osobistości świata finansów, które zostały włączone do Rady współpracującej z Watykanem, jest Lynn Forester de Rothschild. Po kryzysie gospodarczym w 2008 roku stała się on jednym z głównych propagatorów tak zwanego inkluzywnego kapitalizmu. W rezultacie jej działań powstało szereg przedsięwzięć, w tym Inclusive Capital Partners – fundusz hedgingowy typu ESG założony razem z Jeff Ubben.

Powyższa aktywność ma wielu zwolenników i sceptyków. Koncern energetyczny BP ogłosił w lutym 2020 roku realizację do 2050 roku polityki ,,zero-emisji dwutlenku węgla” netto. Chociaż Rada Łącząca Kapitalizm z Watykanem publicznie zobowiązała się również do wielu działań w tej dziedzinie, to brakuje mechanizmów rozliczających poszczególne firmy z przyjętych deklaracji.

Papież Franciszek wielokrotnie w przeszłości ostro krytykował założenia kapitalizmu szczególnie powodujące pogłębienie podziałów społecznych. Pięć lat temu nazwał ten system ,,diabelskim łajnem”, a w swojej październikowej encyklice ,,Fratelli Tutti” skrytykował kapitalizm rynkowy, który ,,zawiódł ludzkość” i nie sprostał wyzwaniom w obliczu pandemii COVID-19.