Chiny: Zaostrzenie strategii morskiej

Chiny nie zamierzają iść na ustępstwa wobec administracji Bidena i zaostrzają strategię morską w regionie. Pekin jest gotowy na kontynuację ,,polityki szarej strefy” dotyczącej Tajwanu opartej na licznych prowokacjach militarnych w Cieśninie Tajwańskiej. Zwiększa to prawdopodobieństwo konfrontacji z siłami amerykańskimi.

Chiny zaostrzają strategię morską

22 stycznia 2021 roku Komitet Wykonawczy Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych przyjął ustawę ,,Ochrona Granic Morskich”. Upoważnia ona chińską straż graniczną do użycia ,,wszystkich niezbędnych środków” do ochrony wodnych obszarów znajdujących się pod ,,jurysdykcją” ChRL przed zagranicznymi jednostkami łamiącymi suwerenność chińską. Dotyczy to również ,,wszelkich działań podmiotów zewnętrznych zmierzających do wzniesienia budynków, struktur stałych na jednostkach pływających” po akwenach wodnych i wokół wysp należących do Chin. Przyjęcie ustawy ma miejsce w świetle ponownego wzrostu napięć wokół spornych obszarów na Morzu Południowochińskim.

Jurysdykcja chińska – ,,linia dziewięciu kresek”

Kwestią sporną pozostaje interpretacja ,,chińskiej jurysdykcji” obszarów morskich. Pekin wyznacza ich demarkację wzdłuż tak zwanej ,,linii dziewięciu kresek” (nine-dash line), która obejmuje ponad 80% Morza Południowochińskiego (mapa 1).

Chińska jurysdykcja wokół spornych wysp – linia ,,dziewięciu kropek” (nine-dash line)

Z taką interpretacją nie zgadzają się państwa ościenne , co doprowadziło do sporów terytorialnych ChRL z Japonią, Wietnamem, Filipinami, Malezją, Brunei i Tajwanem (mapa 2).

Roszczenia poszczególnych państw do spornych wysp na Morzu Południowochińskim

Największymi obszarami spornymi są Wyspy Spratly, Wyspy Paracelskie i Riukiu. Dodatkowo na Morzu Wschodniochińskim Pekin wszedł w konflikt z Tokio dotyczący praw do wysp Senkaku/Diaoyu, kontrolowanych obecnie przez Japonię.

Nowe ustawa wyzwaniem dla USA?

Ustawa została przyjęta dzień po tym jak amerykańskie dowództwo Pacyfiku podjęło decyzje o wysłaniu grupy uderzeniowej lotniskowca Theodore Roosevelt działającej w ramach 7. Floty do działań mających zapewnić ,,swobodę i bezpieczeństwo żeglugi na wodach międzynarodowych”. Amerykanie mają zamiar ,,udrożnić” drogi morskie na Morzu Południowochińskim opierając się na orzeczeniu Sądu Arbitrażowego w Hadze z lipca 2016 roku, który odrzucił chińskie roszczenia do ,,historycznej jurysdykcji” i jednostronnego wyznaczenia przez Pekin linii demarkacyjnej wokół spornych wysp.

Wzrost napięcia chińsko-amerykańskiego w regionie ma miejsce w świetle wzrastających oskarżeń ze strony Tajpej o naruszanie przez ChRL tajwańskiej suwerenności (m.in. samoloty chińskie 13 razy naruszyły przestrzeń powietrzną Tajwanu 23 stycznia i 15 razy dzień później). Spotyka się to z odzewem administracji Bidena i wzmocnieniem amerykańskiej obecności wojskowej wokół Tajwanu.

Więcej na temat Chin: