Klasyfikacja problemu analitycznego

Podstawowym zadaniem analityka w przygotowaniu informacji jest właściwe zdefiniowanie problemu, jego klasyfikacja oraz wybór najlepszej techniki pracy analitycznej. W rezultacie optymalnie ograniczony zostaje czynnik niepewności i ryzyka w procesie podejmowania decyzji. Stąd tak istotne jest poprawne zrozumienie oczekiwań odbiorcy czyli mówiąc żargonowo – zanim rozpocznie się realizację zadania analitycznego trzeba wiedzieć ,,co poeta ma na myśli”…

Zakładając, że dokładnie znamy oczekiwania odbiorcy przechodzimy do kluczowego etapu procesu analitycznego – klasyfikacji problemu. Na tym etapie staramy się określić podstawowe charakterystyki zadania, gdzie możemy wyróżnić następujące ich rodzaje:

pytania zamknięte. W tym przypadku odpowiedzią na pytanie odbiorcy jest ,,TAK” lub ,,NIE”. Najczęściej chodzi o rodzaj zdarzenia politycznego, gospodarczego, etc., kiedy analiza odpowiada na pytanie, czy ono będzie miało miejsce;

pytania otwarte. Mają one bardziej złożoną charakterystykę, kiedy odpowiedzią nie może być ,,TAK” lub ,,NIE”. W takiej sytuacji najczęściej pytanie otwarte rozpoczyna się zaimkami: ,,KTO”, ,,CO” lub ,,DLACZEGO”;

pytania skupione na teraźniejszości. Dotyczą one spraw, które obserwujemy w czasie rzeczywistym;

pytania skupione na przyszłości. Dotyczą one kwestii, które się nie wydarzyły, jednak mogą mieć miejsce w przyszłości.

Wnioski możemy przedstawić na poniższej matrycy: