Chiny: Reforma armii – ,,strategia potrójnej modernizacji”

Zgodnie z założeniami rządu w Pekinie, Chiny powinny dokonać rewitalizacji sił zbrojnych do 2035 roku, aby w 2049 roku Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (ALW) stanowiła już ,,światowej klasy potencjał obronny”. Reforma tych struktur ma odbyć się zgodnie ze ,,strategią potrójnej modernizacji”.

,,Strategia potrójnej modernizacji”

Przedstawiona 23 lutego 2021 roku na łamach chińskiego wojskowego organu PLA Daily ,,strategia potrójnej modernizacji” nie jest oficjalną koncepcją reformy Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Niemniej jednak termin ten funkcjonuje w establishmencie obronnym ChRL od wielu lat. ,,Potrójna modernizacja” odnosi się do reform w zakresie zbierania danych, informatyzacji i mechanizacji oraz ma swoje korzenie w przeglądzie chińskich planów obronnych dokonywanych sukcesywnie po wojnie w Zatoce Perskiej w latach 1990-91. Dowództwo ALW doszło do wniosku, że kluczowe znaczenie dla skuteczności sił zbrojnych państw o ambicjach globalnych będzie miała umiejętność wygrywania konfliktów lokalnych. Szczególny nacisk został położony na informatyzację działań wojennych. W oficjalnej strategii obronnej ChRL z 2015 roku zaznaczono, że ,,kolejne konflikty zbrojne przyspieszają informatyzację społeczeństw”, co należy postrzegać jako podstawowy impuls rozwoju społeczno-gospodarczego.

Analizując dotychczasowe dokumenty planów strategicznych ALW można zdefiniować kluczowe elementy ,,strategii potrójnej modernizacji” jako:

mechanizację. Proces wymiany na nowocześniejszy sprzętu wojskowego odnoszący się również do zmian w organizacji armii. Jako przykład można podać wykonaną w 2015 roku redukcję liczby dowództw ALW z siedmiu do pięciu i grup armijnych z 18 do 13. Oficjalnie przedstawiciele ALW twierdzą, że proces mechanizacji został już zakończony, ale można spodziewać się kolejnych zmian w tym zakresie w świetle zwiększonej aktywności Chin na Morzu Południowochińskim;

informatyzację. W rozumieniu przedstawicieli ALW jest to proces eksploatacji i proliferacji systemów IT we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Głównym zadaniem informatyzacji armii ma być wzmocnienie jej możliwości w zakresie działań asymetrycznych oraz systemów dowodzenia i kontroli (C2);

zbieranie danych. Proces ten łączy sztuczną inteligencję (AI), big data, automatyzację działań na polu walki. W ostatnim okresie ALW poczyniła znaczne postępy m.in. w ramach integrowania ,,rzeczywistości wirtualnej” do systemów szkoleniowych, w tym poprawy efektywności mechanizmów dowódczych.

Rozwój armii wpisany w strategię gospodarczą ChRL

Przedstawiona w 2020 roku przez prezydenta Chin Xi Jinpinga koncepcja rozwoju ekonomicznego zwana ,,strategią podwójnej cyrkulacji” stanowi podstawę pięcioletniego plany gospodarczego ChRL na lata 2021-25. Wpisuje się w nią koncepcja rozwoju ALW. Kierownictwo KPCh zakłada, że modernizacja armii musi być głęboko zakorzeniona w rozwoju społeczno-gospodarczym państwa. Władze w Pekinie zwracają uwagę, że poszczególne etapy modernizacji sił zbrojnych na Zachodzie były rozciągnięte w czasie i odbywały się sekwencyjnie. W przypadku ChRL proces ten musi zachodzić równolegle, jeżeli ma zostać osiągnięty cel jego zakończenia do 2035 roku.

Więcej na temat Chin: