Gromadzenie danych analitycznych

Analitycy często postrzegają gromadzenie danych jako proces ich ,,dopasowywania” do odpowiednich wzorców. Na pewnym etapie pracy analitycznej wysuwamy hipotezę, a następnie szukamy danych, które potwierdzałyby jej prawdziwość. Zgodnie z tym tokiem postępowania ,,obiektywność” zobowiązuje analityka do wykazania się bezstronnością i oparcia swoich ocen na faktach.

Problem polega jednak na tym, że sam ,,fakt” lub ,,dane” nie mówią same za siebie. Istotą dobrej informacji jest umiejętne umiejscowienie ,,faktu” we właściwym KONTEKŚCIE. Zgodnie z mottem tego bloga” ,,Ważny jest kontekst”…Ten z kolei jest dostarczany przez analityka w formie zbioru założeń i interpretacji dotyczących ludzkich zachowań i działań organizacyjnych. Spełnienie tego warunku jest konieczne do tego, aby informacja mogła być uznana za właściwie zinterpretowaną.

Wyzwaniem dla analityka jest zmierzenie się z tematyką, w której jego wiedza jest ograniczona. Pierwszym krokiem jest wtedy akumulacja danych i faktów oraz ich odpowiedni przegląd. Mówimy wówczas nie tyle o samym procesie analitycznym, lecz o ,,absorpcji informacji”. Analiza zaczyna się bowiem wtedy, gdy analityk świadomie przystępuje do procesu SELEKCJI, SORTOWANIA i ORGANIZOWANIA danych.

Pytaniem jest zatem nie czy wcześniejsze uprzedzenia wpływają na pracę analityka, lecz czy proces ten ma charakter świadomy. Należy tutaj zwrócić uwagę na konieczność zachowania optymalnej obiektywności w stawianiu hipotez. Obiektywność osiąga się poprzez przyjmowanie założeń w sposób otwarty, aby podlegały one właściwej ocenie i selekcji w samym procesie analitycznym.