Gromadzenie danych analitycznych

Analitycy często postrzegają gromadzenie danych jako proces ich ,,dopasowywania” do odpowiednich wzorców. Na pewnym etapie pracy analitycznej wysuwamy hipotezę, a następnie szukamy danych, które potwierdzałyby jej prawdziwość. Zgodnie z tym tokiem postępowania ,,obiektywność” zobowiązuje analityka … Czytaj dalej Gromadzenie danych analitycznych