Arabia Saudyjska: Zwrot w kierunku energetyki jądrowej?

W sytuacji, kiedy Iran znajduje się w stanie progowym konstrukcji bomby atomowej, Arabia Saudyjska – jego główny adwersarz w Zatoce Perskiej – deklaruje wykorzystanie zasobów uranu w energetyce jądrowej. Tym samym Rijad potwierdza obawy USA i Izraela, że w niedalekiej perspektywie może przystąpić do militaryzacji energetyki atomowej.

Podczas styczniowego Future Minerals Forum saudyjski minister energii książę Abdulaziz bin Salman przyznał, że w ramach programu dywersyfikacji gospodarki Vision 2030 Rijad zamierza wykorzystać swoje zasoby uranu do budowy elektrowni atomowej. Wstępnie zainteresowanie w tym przedsięwzięciu wyraziły Australia i Francja. Ze strony saudyjskiej procesem rozwoju energetyki jądrowej ma zarządzać Saudi Arabian Mining Company (znana jako Ma’aden), która utworzy spółkę zajmującą się współpracą z partnerami zagranicznymi.

Jednak kluczowe znaczenie dla rozwoju saudyjskiego programu jądrowego będą miały Chiny na bazie porozumienia bilateralnego z 2017 roku. Firmy chińskie (China National Nuclear Corp. i China Nuclear Engineering Group) uczestniczyły w ostatnich latach w badaniach złóż rudy uranu znajdujących się w zachodniej części Arabii Saudyjskiej w okolicach miasta Al-Ula znanego z ruin Madain Saleh. Zbudowano tam obiekt wytwarzający tzw. ,,żółty proszek uranowy”. Z kolei Argentyńczycy skonstruowali ,,reaktor szkolny” pod Rijadem, gdzie prowadzone są szkolenia naukowe Saudyjczyków.

Wzbudza to obawy o militaryzację energii jądrowej przez Arabię Saudyjską. W 2018 roku następca tronu Mohamed bin Salman deklarował, że ,,jeśli Iran będzie miał bombę atomową to Arabia Saudyjska pójdzie w jego ślady”. Rijad nie podpisał dotychczas tzw. Protokołu Dodatkowego, który umożliwia MAEA prowadzenie inspekcji obiektów programu jądrowego. Współpraca z Chinami może być Saudyjczykom na rękę w świetle wstrzymania kooperacji w tym zakresie przez Amerykanów. USA żądają bowiem zastosowania tzw. Złotego Standardu, gdzie druga strona wyklucza możliwość wzbogacania uranu. Zastrzeżeń takich nie będą miały Chiny prowadzące już z Arabią Saudyjską szeroką współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa. Saudyjczycy pozyskali od Chińczyków między innymi drony oraz rozszerzają kooperację w zakresie rakiet balistycznych.

Więcej na ten temat: