OPEC: Prognoza kwartalna rynku ropy

OPEC prognozuje 12% spadek popytu na ropę naftową w 2022 roku. Jednak w świetle ograniczonych możliwości wzrostu produkcji tego surowca cena mieszanki Brent będzie średnio wynosić 102 USD/baryłkę.

OPEC prognozuje stabilizację popytu

Analitycy kartelu oceniają, że pomimo wzrostu o 5.3% r.d.r popytu na ropę w pierwszym kwartale (czyli 5 mln b/d), w całym 2022 roku nastąpi spadek tej wartości o 12% (wykres 1).

Wykres 1: Wzrost produkcji OPEC (w mln b/d) w poszczególnych miesiącach

Jest to utrwalenie obecnej tendencji, gdzie w ostatnich dwóch kwartałach nastąpiło obniżenie wartości spadkowej po stronie popytu o 1.2%. Należy zwrócić uwagę, że OPEC przedstawia swoje prognozy opierając się na założeniu, że nie dojdzie do większej eskalacji konfliktu rosyjsko-ukraińskiego. Stąd zakłada, że w Q4 globalny popyt na ropę może osiągnąć maksimum 102.8 mln b/d. Ryzyka po stronie popytu związane są głównie z rozwojem epidemii COVID-19 w Chinach (wykres 2) i utrwaleniem się problemów z łańcuchami dostaw.

Wykres 2: Import ropy (w mln b/d) przez Chiny w pierwszych kwartałach 2016-22

Zmniejszenie produkcji eksportu ropy rosyjskiej

Pomimo braku sankcji UE na rosyjską ropę naftową nieoficjalne dane z kwietnia 2022 roku wskazują, że surowiec ten stał się ,,toksyczny” na rynkach energetycznych. Zakaz jego importu przez USA sprawił, że rosyjskie tankowce mają problemy z ubezpieczeniem, rozładowaniem i znalezieniem odbiorców. Stąd w ostatnim miesiącu produkcja ropy naftowej przez Rosję spadła do 10.3 mln b/d, czyli mniej o 0.7 mln niż w Q1. Tendencja ta ulegnie pogłębieniu w kolejnych miesiącach, kiedy wygasać będą kontrakty firm zachodnich na rosyjski surowiec. Według Międzynarodowej Agencji Energii spadek produkcji przez Rosję ropy naftowej w kwietniu będzie większy i wyniesie 1.5 mln b/d, a w maju – 3 mln (wykres 3).

Wykres 3: Wydobycie rosyjskiej ropy (w mln b/d)

W świetle spowolnienia chińskiego przemysłu w obliczu fali pandemii należy oczekiwać, że przecena eksportowanej do Chin mieszanki Ural nie zrównoważy spadków sprzedaży rosyjskiej ropy na rynki zachodnie.

Problemy OPEC-u ze zwiększeniem wydobycia

Członkowie OPEC mają niewielkie możliwości szybkiego zwiększenia wydobycia surowca. Państwa, które mogą to zrobić – Arabia Saudyjska i ZEA – nie ulegają naciskom USA w tym zakresie, gdzie kluczowa rolę mają czynniki geopolityczne. Saudyjczycy i Emiratczycy zajęli pozycję neutralną w konflikcie ukraińskim i negatywnie oceniają rozmowy nuklearne USA z Iranem w sprawie zniesienia sankcji przeciwko Teheranowi. Wynoszące obecnie możliwości dodatkowego wydobycia na poziomie 3 mln b/d pod koniec 2022 roku zmniejszą się do 1.9 mln b/d

Z problemami strukturalnymi w wydobyciu borykają się państwa afrykańskie (Angola, Nigeria, Kongo, Libia) i Malezja, które w Q1 Dostarczyły na rynki mniej surowca niż wynoszą ich kwoty narodowe.

Perspektywa wzrostu wydobycia w USA

Według amerykańskiej Energy Information Administration Stany Zjednoczone zwiększyły w Q1 2022 wydobycie ropy r.d.r. o 8% do 11.5 mln b/d . Stanowi to jednak spadek o 1 % w porównaniu do ostatniego kwartału 2021 roku. W przyszłym roku należy oczekiwać jednak wzrostu produkcji tego surowca o 8% do rekordowej wartości 12.95 mln b/d (wykres 4).

Wykres 4: Miesięczny wzrost wydobycia ropy w USA (w tys. b/d)

Prognoza cenowa

Cena mieszanki Brent wzrosła o 29% k.d.k w Q1 2022 roku, co stanowi największy przyrost od Q3 2014 roku. Rynek ropy naftowej będzie zdeterminowany ryzykami po stronie produkcji (embarga na ropę rosyjską, ograniczona możliwość zwiększenia produkcji przez OPEC) oraz wahaniami po stronie popytu (pandemia w Chinach, ewentualna recesja w UE i USA). Stąd należy oczekiwać, że cena mieszanki Brent oscylować będzie wokół wartości 100 USD/b z większym naciskiem na ryzyko do wzrostu tej wartości.