Strategia wyboru hipotez

Systematyczny proces analityczny wymaga selekcji alternatywnych hipotez. Praktyka analityka często jednak odbiega od kanonów naukowych. Idealnie jest generować ...

Teoria w pracy analitycznej

Zajmowanie się teorią często zniechęca analityków. Wielu z nich postrzegą ją bowiem jako coś niepraktycznego i nierealistycznego. Nic bardziej błędnego… B...