Strategia wyboru hipotez

Systematyczny proces analityczny wymaga selekcji alternatywnych hipotez. Praktyka analityka często jednak odbiega od kanonów naukowych. Idealnie jest generować ...