Chiny: Genetyczna inwigilacja

Służby bezpieczeństwa Chin realizują program utworzenia mapy genetycznej wszystkich przedstawicieli płci męskiej, planując pobrać krew od ponad 700 milionów osó...