,,W świecie analizy”

,,W świecie analizyjest serią wpisów dotyczących procesu krytycznego myślenia, opartych na moich wieloletnich doświadczeniach zawodowych. Jest to fragment kursu dla firm zajmujących się analizą rynków kapitałowych, którego celem jest optymalne zrozumienie problemu postawionego przed analitykami. Wyróżniłem w nim sześć zasadniczych etapów:

  • Analiza – opisanie jak buduje się argumentację;
  • Ocena – ewaluacja słabych i mocnych punktów poszczególnych argumentów;
  • Interpretacja – zrozumienie znaczenia poszczególnych kwestii;
  • Kreatywne myślenie – przedstawianie nowych pomysłów i związków między nimi;
  • Wyjaśnianie problemów – tworzenie ,,solidnych” rozwiązań;
  • Rozumowanie – kreacja argumentów.

Najczęstszym wyzwaniem – z jakim spotykają się analitycy – bywa przeświadczenie, że ,,tym razem jest inaczej”. Często okazuje się jednak, że ,,jest tak samo jak poprzednio”, a oni sami żyją w zamkniętych ,,bańkach”, do których nie docierają argumenty z zewnątrz…